Podjęcie współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego