W ramach stałej obsługi marketingowej Banku Pekao S.A. opracowaliśmy okazjonalną identyfikację wizualną Banku na potrzeby komunikacji 90 rocznicy działalności Banku.


Randstad – Quiz

Next Project

See More